Педагогически колектив - Ръководство


  1. Джемиле  Инджева Директор
  2. Наталия  Иванова - Счетоводител
  3. Таня  Велчева  касиер

Всички права запазени! ©ОУ Митко Палаузов
Suzara web design