Документи на училището - Индикативен списък на услуги

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Митко Палаузов"

адрес:с. Лопушна община Дългопол обл. Варна
ул.ПЪРВА №32

сл.тел.0517-82201 ,GSM:0882446551

пк 9237

директор: Джемиле Индежева
Всички права запазени! ©ОУ Митко Палаузов
Suzara web design